Τι είναι ενεργειακή ιατρική
Προγραμματα I-Health
ENERGY SCREENING-THERAPY
ENERGY MEDICINE TEST
ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
MENTAL BALANCE
(ANTI STRESS – ΒURN OUT – DEPRESSION)
CORE BELIEF - ALLERGY
THERMO-BODY SCAN
   RAYMEDY SCAN - ZAP SCAN e.t.c
WELLNESS
FOOD
ENERGY SKINCARE
BUSSINESS PROGRAM
SPORTS COACHING
ΣΧΕΣΕΙΣ (RELATIONS)
JET LAG
Raymedies

Η ενεργειακή ιατρική χρησιμοποιεί τους φυσικούς  νόμους και τα φαινόμενα σε αυτό τον τομέα  που είναι γνωστά ως επαγωγή, αγωγιμότητα, όσμωση, μαγνητική προσέλκυση και απώθηση, επιρροή και  αλληλεπίδραση της ενέργειας  χωρίς να γίνονται ορατά, καθώς και μεταφορά  πληροφοριών μέσω αντήχησης (resonantie).

Ο Alfred Pischinger  μας λέει ότι η ανταλλαγή ενέργειας πληροφοριών στο σώμα,  γίνεται μέσω των σωματικών υγρών (extra cellulaire ) στον εξωκυτταρικό χώρο  και εντός του συνδετικού ιστού δημιουργεί τη βάση του βιορρυθμιστικού συστήματος το οποίο ονομάζεται Μatrix.
Το  Matrix επηρεάζεται άμεσα από το νευρικό μας σύστημα και αντίστροφα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των κυττάρων και των οργάνων βασίζεται στη μεταφορά της ενέργειας και στην ανταλλαγή πληροφοριών.
Το μεσημβρινό σύστημα είναι εκείνο που ενεργοποιεί αλυσιδωτά όλα τα οργανικά συστήματα μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
Το ενδοκρινικό σύστημα λειτουργεί ως βιοχημικό σύστημα βοήθειας. Αυτές οι αλυσίδες πληροφοριών δημιουργούν το ενεργειακό σύστημα το οποίο καθορίζει τελικά τη ρύθμιση των λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.
Η λειτουργική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με μοριακή και κυτταρική βιολογία δεν μπορεί να μετρηθεί άμεσα. Αυτή η λειτουργική ανταλλαγή είναι μετρήσιμη στο επίπεδο του συστήματος οργάνων που επηρεάζονται από την αυτόνομη ρύθμιση του νευρικού συστήματος.
Η πιο σημαντική ενότητα της μέτρησης των αλυσιδωτών πληροφοριών είναι η αντίσταση και η ηλεκτρική αγωγιμότητα των μεσημβρινών.
Όλες οι ζωτικές λειτουργίες εξαρτώνται από την ικανότητα προσαρμογής του αυτόνομου νευρικού συστήματος.  Υγεία δηλαδή σημαίνει   μια δυναμική ισορροπία μεταξύ του παρασυμπαθητικού και του συμπαθητικού συστήματος.

Ι - Health δημιούργησε ένα σύστημα με χρήση μαγνητικού πεδίου φωτός και χρώματος για την εξάλειψη των μπλοκαρισμάτων και τη ρύθμιση της ενεργειακής λειτουργίας.

Τα αίτια για μια επίμονη νόσο και για χρόνιες παθήσεις βρίσκονται στο νευρικό μας σύστημα, που ρυθμίζει κάθε ζωτική λειτουργία.
Το νευρικό σύστημα είναι το βασικό δίκτυο επικοινωνίας και συντονισμού του ανθρώπινου σώματος και βρίσκεται διαρκώς ενεργό και ηλεκτρικά δραστήριο.
Το νευρικό σύστημα καθοδηγεί τις βασικές λειτουργίες του σώματος : αναπνευστικό, πεπτικό, τον μεταβολισμό, το ενδοκρινικό σύστημα, το καρδιαγγειακό σύστημα, το
ανοσοποιητικό κ.λ.π.

Αυτές οι ζωτικές λειτουργίες γίνονται κατά μεγαλύτερο μέρος συνειδητά. Το αυτόνομο νευρικό μας σύστημα αποτελείται από δύο συστήματα που συμπληρώνουν το ένα το άλλο και συνεργάζονται μεταξύ τους, όπως το παρασυμπαθητικό και το συμπαθητικό (στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική αντιπροσωπεύονται με το yin  και το yang - όργανα).

Η συνεχής προσαρμογή των ζωτικών λειτουργιών στις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες ρυθμίζεται συνεχώς από το νευρικό μας σύστημα.

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα ενεργοποιείται από το λεμφικό σύστημα.
Το λεμφικό σύστημα παίρνει συνεχώς  πληροφορίες από το περιβάλλον αλλά και από το εσωτερικό του σώματός μας και ενεργοποιεί το νευρικό μας σύστημα μέσω των νευρικών ινών  (συμπαθητικό και παρασυμπαθητικό).