Προϊοντα
 
Ακτινοβολία
 
Προσωπική προστασία στην ακτινοβολία
 
Ακτινοβολία στη δουλειά
 
Γιατροί και θεραπευτές στην Ευρώπη
 
Electrosmog

Γιατροί και θεραπευτές στην Ευρώπη

Αν έχετε συμπτώματα τα οποία  πιθανόν να σχετίζονται με  ακτινοβολία και  θέλετε  να έρθετε σε επαφή με κάποιον εξειδικευμένο γιατρό ή θεραπευτή πάνω στην ακτινοβολία. Αν είστε γιατρός ή  θεραπευτής  και  θέλετε  να ενημερωθείτε  ιδιαιτέρως  για το δίκτυο  Floww International  που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη και τώρα και  στην Ελλάδα  στον τομέα της  ακτινοβολίας και υγείας, ενημερωθείτε  παρακάτω :

Μπορεί να περάσει ένα μεγάλο διάστημα προτού βρει κανείς έναν ειδικό ή θεραπευτή που να σχετίζεται με τον εντοπισμό της ακτινοβολίας και τη θεραπεία του. Η  Floww International δουλεύει συστηματικά,  προκειμένου να επισπεύσει συγκεκριμένο δίκτυο,  ανοίγοντας  ένα νέο δρόμο για ανθρώπους , οι οποίοι παρουσιάζουν συμπτώματα στην υγεία τους προερχόμενα  από ακτινοβολία. Το πρόγραμμα αυτό ονομάζεται  The Floww for Life Networκ. Αυτό είναι ένα δίκτυο από γιατρούς,  θεραπευτές, ανεξάρτητους εργαζομένους (θεραπευτές ακτινοβολίας),  ειδικά εκπαιδευμένους  με ειδική εμπειρία στο Test ακτινοβολίας   και την αντιμετώπιση ανθρώπων επιβαρυμένων με ακτινοβολία ή σε ανθρώπους που είναι υπερευαίσθητοι στην ακτινοβολία  Electromagnetic Hypersensitive και λέγεται  ΕHS .
Ψάχνετε για μια ιδιωτική πρακτική στην περιοχή σας;
Θέλετε να μετρηθείτε αν είστε υπερευαίσθητοι στην ακτινοβολία ή αν υπάρχει επιβάρυνση ακτινοβολίας στον οργανισμό   σας;  Θέλετε να εντοπίσετε εάν υπάρχει ηλεκτρομαγνητική ή γεωπαθητική επιβάρυνση στο σπίτι, το γραφείο, το σχολείο κλπ. ;   Θέλετε μια ειδική αντιμετώπιση για τα συμπτώματα που προκαλεί η ακτινοβολία ;  Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την GEO HEALTH  για ευρύτερη ενημέρωση ή για να κλείσετε ραντεβού.

Δίκτυο Floww γιατρών και θεραπευτών
Το δίκτυο αυτό είναι χωρισμένο σε δύο ομάδες, εξειδικευμένες στην ακτινοβολία.  Γιατροί και θεραπευτές που απευθύνονται στην ανθρώπινη υγεία και επίσης  Βιολόγοι οικοδομών και άλλοι ειδικοί που θέτουν ως προτεραιότητα το να ζεις και να εργάζεσαι σε υγιές περιβάλλον.