Προϊοντα
 
Ακτινοβολία
 
Προσωπική προστασία στην ακτινοβολία
 
Ακτινοβολία στη δουλειά
 
Γιατροί και θεραπευτές στην Ευρώπη
 
Electrosmog

Προσωπική προστασία στην ακτινοβολία

Ακτινοβολία στη δουλειά
Ακόμα και στο δάπεδο της εργασίας υπάρχουν πηγές ακτινοβολίας, που  μπορούν  να έχουν αρνητική  επιρροή  στην  υγεία και την ενέργειά σας, καθώς και στους συναδέλφους.

Το Ολλανδικό Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης  αναφέρει αυτό στο site  του το εξής :
«Οι υπάλληλοι μπορεί κατά τη διάρκεια της εργασίας τους  να είναι εκτεθειμένοι σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία δημιουργούνται από τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων, τη συγκόλληση, τις συσκευές μετάδοσης και τη χρήση μετασχηματιστών ή πομπών. Η έκθεση των εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους για την υγεία».

Με την προοπτική ότι οι υπάλληλοι παραμένουν σε καλή κατάσταση υγείας, πρέπει ο εργοδότης να αναρωτηθεί  τα εξής πράγματα:
Έχει η  ακτινοβολία   επιπτώσεις στην υγεία των συνεργατών και  των υπαλλήλων μου ;
Είναι η ακτινοβολία  η αιτία απουσίας των εργαζομένων  λόγω κόπωσης ; 
Έχει η  ακτινοβολία  επιρροή στην παραγωγικότητα των συνεργατών μου ή ακόμα και στη διάθεσή τους ;

Πολλοί  οργανισμοί και εταιρείες αναγνωρίζουν ότι  συνεργάτες  και υπάλληλοι ταλαιπωρούνται από συμπτώματα κι ενοχλήσεις  χωρίς να γνωρίζουν από πού προέρχονται. Συχνά προβλήματα όπως το burnout (υπερκόπωση) και το στρες,  είναι πολλές φορές αιτία  για να απουσιάσουν απ’  την εργασία.  Γνωρίζουμε απ’  την πρακτική ότι  μεγαλύτεροι οργανισμοί  με πολλαπλές τοποθεσίες,  έχουν την εμπειρία ότι σε κάποιες συγκεκριμένες τοποθεσίες αυτά τα συμπτώματα καθώς και οι απουσίες απ’  την εργασία είναι υψηλότερα του κανονικού, χωρίς να μπορούν να εντοπίσουν την αιτία.
Ως  Floww θεραπευτές υποστηρίζουμε ότι η ακτινοβολία είναι πολύ ουσιαστικός λόγος για απουσία λόγω ασθένειας και είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο ακόμα στις μεγάλες εταιρείες και γενικότερα είναι υποβαθμισμένο. 

Τα προϊόντα Floww είναι κατασκευασμένα ώστε να μετατρέπουν  την ακτινοβολία ως μη επικίνδυνη  και  να αυξάνουν τη ζωτικότητα των ανθρώπων, την οποία έχουν μειώσει οι αρνητικές  επιπτώσεις της ακτινοβολίας. Επιχειρήσεις και κέντρα υγείας, που χρησιμοποιούν το σύστημα   Floww  Office Set  έχουν διαπιστώσει  σημαντική βελτίωση στο συνολικό χώρο εργασίας και στο προσωπικό.

Λύσεις  Floww για εταιρείες και οργανισμούς

Για τις εταιρείες έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό σύστημα το Floww Oficce Set προσδιορισμένο για ένα περιβάλλον γραφείου.   Το Screen Floww δημιουργήθηκε για δύο ειδικές  πηγές  ακτινοβολίας (ηλεκτρονικός υπολογιστής και τηλεόραση)  και  μεταφέρεται. Το Mobile FLoww  είναι ειδικό για το κινητό  και το ασύρματο τηλέφωνο  καθώς κα το  Nitendo. Μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας  set για το χώρο σας, κατόπιν παραγγελίας προσαρμοσμένο στα μέτρα του χώρου  (έως 3000m3).