Θέματα Σεμιναρίων

• Θεωρία :  Ηλεκτρομαγνητική  και
   Γεωπαθητική Ακτινοβολία.  
   Πρακτική :  Μέτρηση εντοπισμού
   ακτινοβολίας στον ανθρώπινο
   οργανισμό, του είδους της
   ακτινοβολίας, σε ποιο ποσοστό
   υπάρχει καθώς και την
   εξουδετέρωσή της.

 


2o Σεμινάριο Θεραπευτών Ακτινοβολίας 20 - 21 Οκτωβρίου 2012

Από την Floww International, με έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης από την Ολλανδία και αυτόματη ένταξη στο ΕυρωπαΪκό δίκτυο "Θεραπευτών Ακτινοβολίας".

Τα σεμινάρια γίνονται στα Αγγλικά-Ελληνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την Geohealth στο τηλέφωνο 2108613136, Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 14:00.

Παρακάτω μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας για το ενδιαφέρον συμμετοχής σας.


Όνομα
Επώνυμο
Διεύθυνση
Πόλη
Τ.Κ.
Τηλέφωνο
Fax
E-mail
Ειδικότητα
Θέση
Αριθμός ενδιαφερομένων ατόμων