Συνεδρίες της GEO HEALTH

• Φωτοθεραπεία BIOPTRON
• Χρωματοθεραπεία BIOPTRON
• i-Health system, ηλεκτροβελονισμός με απεικόνιση της υγείας στον υπολογιστή.
• Μετρήσεις επιβάρυνσης του οργανισμού από ηλεκτρομαγνητική και γεωπαθητική ακτινοβολία με μοριακή δόνηση και εξουδετέρωσή τους.
• Εντοπισμός και εξουδετέρωση ηλεκτρομαγνητικής και γεωπαθητικής ακτινοβολίας σε σπίτια – κτήρια κ.α.
• Βιοσυντονισμός
• Μετρήσεις Βιταμινών
• Μετρήσεις ελλείψεων κυτταρικών αλάτων Schüssler
• Μετρήσεις επιβάρυνσης σε ουσίες Ε, χρωστικά στοιχεία κ.α.
• Test Δυσανεξίας