Προγραμματα I-Health
ENERGY SCREENING-THERAPY
ENERGY MEDICINE TEST
ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
MENTAL BALANCE
(ANTI STRESS – ΒURN OUT – DEPRESSION)
CORE BELIEF - ALLERGY
THERMO-BODY SCAN
   RAYMEDY SCAN - ZAP SCAN e.t.c
WELLNESS
FOOD
ENERGY SKINCARE
BUSSINESS PROGRAM
SPORTS COACHING
ΣΧΕΣΕΙΣ (RELATIONS)
JET LAG
Raymedies
Προγραμμα BUSINESS

Πρόληψη της υγείας στον επαγγελματικό χώρο

Με μια προληπτική ιατρική εξέταση ανιχνεύεις τους κινδύνους για την υγεία και τα  αίτια αποφυγής απουσίας στην εργασία.
Το βασικό θέμα είναι η πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών, από επαγγέλματα τα οποία σχετίζονται με διαταραχές της υγείας από την εργασία. Αλλά όχι μόνο τα επαγγέλματα, εξίσου σημαντικός είναι και ο τρόπος ζωής (life style) του εργαζομένου.
Προσωπικά προβλήματα μπορεί επίσης να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και να οδηγήσουν το προσωπικό σε αργό αλλά σταθερό ρυθμό προς την υπερκόπωση (burn out).
Η ανάλυση που περιγράφεται εδώ, έχει την ίδια βαρύτητα με μια τυπική ιατρική εξέταση από το γιατρό της εταιρείας.
Το σύστημα I-Health μετρά την τρέχουσα ζωτικότητα και τυχόν διαταραχές, που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πιθανές χρόνιες ασθένειες.
Η επιρροή της ψυχολογικής φύσης και τα θέματα, τα οποία σχετίζονται γύρω από αυτήν, αξιολογούνται ως πολύ σημαντικός παράγοντας.
Όλα τα ευρήματα, αναφέρονται, καταγράφονται, τυπώνονται και αποθηκεύονται για μελλοντική σύγκριση.
Η μέθοδος που χρησιμοποιείται μας προσφέρει κατά τη διάρκεια της θεραπείας υποστήριξη, σε οξέα χρόνια και ψυχικά προβλήματα.
Μετά τη μέτρηση ο μάνατζερ της εταιρείας είναι σε θέση να δώσει αρκετές πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της στιγμής όπως :

- Αν βρίσκεται η ενέργεια του εργαζόμενου μέσα στα όρια, είναι χαμηλά ή
πάνω από τα όρια
- Υπάρχουν δυσλειτουργίες ;
- Πώς είναι η ζωτική κατάσταση του εργαζομένου ;
- Εάν ο εργαζόμενος είναι επιβαρυμένος με stress (άγχος)
- Βρίσκεται ο εργαζόμενος σε πιθανή κατάσταση υπερκόπωσης ;
- Ξεκουράζεται αρκετά ;
- Βρίσκεται ο εργαζόμενος σε απόλυτη ισορροπία και πως αισθάνεται.
- Πως αντιδρά ο οργανισμός του σε εξωτερικές επιρροές ;
- Υπάρχουν πνευματικές ή ψυχολογικές επιβαρύνσεις του παρελθόντος ;
- Υπάρχουν ψυχολογικά προβλήματα ή συναισθηματικές επιβαρύνσεις που
μπλοκάρουν την μελλοντική υγεία ;

Στη Δύση υπάρχουν ψυχολογικά μοντέλα ερμηνείας (Εnneagram, MBTI) . Στην Ανατολή δουλεύουν με ευεργετικά αρχέτυπα και με την πραγματικότητα των φυσικών σταδίων της ζωής.
Την πραγματικότητα της βλαστικής ικανότητας, την ανάπτυξη, την ανθοφορία, τη μεταφορά του σπόρου, τον θάνατο, την ανάπαυση και όλα ξανά από την αρχή.
Την πραγματικότητα των συναισθημάτων και των ιδιοτήτων.
Εντός των πλαισίων της ιατρικής μας παράδοσης, δεν γνωρίζουμε παρά από ανοιξιάτικη κούραση ή φθινοπωρινή (εποχική) κατάθλιψη. Η κινέζικη επιστήμη προχώρησε πολύ πιο πέρα από τις έννοιες και έχει θέσει τη λειτουργία του ανθρώπου σε σχέση με τις εποχές και το βιολογικό ρολόι και τα απεικόνισε στο χαρτί μέσω των παραγόντων των πέντε στοιχείων.

Το σύστημα I-Health καθορίζει κατόπιν τριών μετρήσεων το προσωπικό προφίλ της ευεξίας. Καταγράφει τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες σε σχέση με το αρχέτυπο ή στοιχείο : ξύλο, φωτιά, γη, μέταλλο και νερό.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε άδω για να  δείτε αναλυτικότερα.