Προγραμματα I-Health
ENERGY SCREENING-THERAPY
ENERGY MEDICINE TEST
ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
MENTAL BALANCE
(ANTI STRESS – ΒURN OUT – DEPRESSION)
CORE BELIEF - ALLERGY
THERMO-BODY SCAN
   RAYMEDY SCAN - ZAP SCAN e.t.c
WELLNESS
FOOD
ENERGY SKINCARE
BUSSINESS PROGRAM
SPORTS COACHING
ΣΧΕΣΕΙΣ (RELATIONS)
JET LAG
Raymedies
SPORTS COACHING (ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ)

To πρόγραμμα  Mental Balance (ενεργειακή μεταανάλυση), είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά γραφήματα στους πίνακες αξιολόγησης. Σε ένα γράφημα καταγράφεται η ισορροπία ανάμεσα στο φυσικό και συναισθηματικό επίπεδο.

Έχει διαπιστωθεί ότι η σωματική και ψυχική απόδοση κάθε ανθρώπου, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, από τη συγχρονισμένη λειτουργία των δύο ημισφαιρίων του φλοιού του εγκεφάλου, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της αμυγδαλής - συναισθηματικό κέντρο του εγκεφάλου, το οποίο είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του θυμού, των φόβων και των τάσεων φυγής. Η καθημερινή αυτοαντίφαση στη σκέψη,το συναίσθημα και την πράξη, δημιουργεί ορμονικές δυσαρμονίες, οι οποίες με τη σειρά τους δημιουργούν ανασταλτική δράση στην προσωπική λειτουργία έκφρασης,

Με τη βοήθεια ενός απλού προγράμματος "Mental Color Scan" το σώμα, επιλέγει ποιό απ αυτά τα χρώματα, επιτυγχάνει τη μέγιστη αρμονία και ενέργεια. Πρωταθλητές, χρησιμοποιούν  εδώ και χρόνια,  αυτό το πρόγραμμα για τη μέγιστη απόδοση. Το ιδανικό πρόγραμμα για τον αθλητικό χώρο!