Δοκιμή φαρμάκων, βιταμινών, τροφίμων ή άλλων ουσιών
Προγραμματα I-Health
ENERGY SCREENING-THERAPY
ENERGY MEDICINE TEST
ΨΗΦΙΑΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
MENTAL BALANCE
(ANTI STRESS – ΒURN OUT – DEPRESSION)
CORE BELIEF - ALLERGY
THERMO-BODY SCAN
   RAYMEDY SCAN - ZAP SCAN e.t.c
WELLNESS
FOOD
ENERGY SKINCARE
BUSSINESS PROGRAM
SPORTS COACHING
ΣΧΕΣΕΙΣ (RELATIONS)
JET LAG
Raymedies

Η μέτρηση του φαρμάκου είναι ένας από τους πυλώνες του ηλεκτρο βελονισμού. Η εμπειρία μας γυρίζει περίπου 50 χρόνια πίσω.
Οι Ολλανδοί ερευνητές  Wijk και Wiegant (Κυτταροβιολόγοι του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης) τη δεκαετία του 1990 συνέβαλαν στην απόδειξη της αποτελεσματικότητας της μέτρησης. Στη δοκιμή μέτρησης  των προϊόντων, δεν  υπάρχει άμεση επαφή ανάμεσα στο άτομο και την ουσία.
Δεν υπάρχει κατάποση φαρμάκου. Πρόκειται για ασφαλή δοκιμή, διότι δεν υπάρχει σχέση με τη σωματική λειτουργία. Η δοκιμαστική συσκευή  μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθούν  οι συνδυασμοί φαρμάκων και ουσιών καθώς επίσης και οι δοσολογίες.
Ένα ταιριαστό φάρμακο προς τον οργανισμό μας, ομαλοποιεί τη ρύθμιση του σώματος, που σημαίνει ότι το σώμα μας δέχεται το φάρμακο.
Όταν το φάρμακο είναι περιττό ή επιβλαβές, τότε ο οργανισμός απεικονίζει στην οθόνη την απόρριψή του.
Ομοιοπαθητικά φάρμακα πάνω από D24 έχουν αποκλειστικά και μόνο μία ηλεκτρομαγνητική επιρροή στο σώμα.
Φαρμακευτικές ουσίες  συνδυάζουν ηλεκτρομαγνητικές επιρροές στη μοριακή λειτουργία.
Σχεδόν βέβαιο είναι ότι αν ένα φάρμακο δεν μας δείχνει καμία επιρροή κατά τη διάρκεια της μέτρησης, το κλινικό αποτέλεσμα είναι χαμηλό, οπότε θα πρέπει να υπάρχει αλληλεπίδραση (bioresonantie) μεταξύ του φαρμάκου και του σώματος. Το σώμα πρέπει να γνωρίζει την ουσία.

Χρόνια εμπειρίας στο πεδίο δοκιμών φαρμάκων, δείχνουν ότι όταν μια δοκιμή ουσίας μας δίνει θετική ένδειξη, θα έχει και στον οργανισμό θετικό αποτέλεσμα.

Για τους κλινικούς γιατρούς που κάνουν συχνή χρήση των φαρμάκων η  I- Health τους δίνει την δυνατότητα να προσαρμόσουν  σε κάθε περίπτωση το δικό τους πρωτόκολλο θεραπείας, για να αποφευχθεί η επανειλημμένη μέτρηση  και η συνεχόμενη πληκτρολόγηση από το μετρημένο προϊόν . Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να αποφύγουμε λάθη.

Προϊόντα και πρωτόκολλα  δοκιμών

Το  I- Health στη μέτρηση φαρμάκων δίνει αυτόματα όλα τα προϊόντα, τα οποία εφαρμόζονται. Στη συνέχεια δημιουργείτε «επιλογές» με το δικό σας επιθυμητό πρωτόκολλο μέτρησης δηλαδή :

 υπέρταση
 υπέρβαροι
 λιποβαρείς
 ζωτικότητα
 εμμηνόπαυση
 στομάχι
 Bach flower essence  κλπ.

Αποτελέσματα της μέτρησης – δύο συγκρίσεις

Αξιολογείται ένα φάρμακο ή μια παρέμβαση σε σχέση με την κατάσταση της ενέργειας.
Στο  γράφημα εμφανίζεται στην οθόνη η συνεισφορά της ενέργειας ως μέσος όρος για όλο το σώμα. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ανά μεσημβρινό, δηλαδή κατά ομάδα οργάνων. Εκτιμάται κατά περίπτωση κάθε φάρμακο και κάθε θεραπεία.

Τα  αποτελέσματα μας δείχνουν  τα εξής:

Ουδέτερο

Αν το φάρμακο στο οποίο έχει γίνει η μέτρηση είναι άγνωστο για τον οργανισμό, τότε δεν θα υπάρξει καμία απάντηση ή μία ακαθόριστη αντίδραση (γκρίζα περιοχή).

Θετικό ή ναι
Αν ο οργανισμός αναγνωρίζει το φάρμακο, τότε θα υπάρξει θετική ανταπόκριση αν το σώμα το χρειάζεται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα υψηλότερες τιμές της ενέργειας από πριν και καταγράφεται με την πράσινη ένδειξη.

Αρνητικό ή όχι

Όταν ο οργανισμός αναγνωρίζει το φάρμακο και υπάρξει μια αρνητική αντίδραση, τότε ο οργανισμός δεν δέχεται το φάρμακο ως θεραπεία ή δεν το χρειάζεται. Αυτό μας δίνει μια ένδειξη με χαμηλότερη ενέργεια από πριν και η ένδειξη απεικονίζεται με κόκκινη ένδειξη.

Η ανάλυση της αρμονίας

Για τη σύγκρισή τους εμφανίζονται όλα τα φάρμακα μαζί σε μια ταμπέλα. Το αποτέλεσμα μιας  θεραπείας, εμφανίζεται  κατά σειρά αποτελεσμάτων μεταξύ όλων των μετρήσεων καταλληλότητας.

Σημαντικό είναι να μπορούμε να πετύχουμε δύο πράγματα στη μέτρηση του φαρμάκου. Την απόδοση ενέργειας και την αρμονία.  Σε περίπτωση που δεν μπορούμε να το επιτύχουμε πλήρως,  θα πρέπει να επιλέξουμε ένα συνδυασμό από την ενεργοποίηση και αρμονία (όχι πιο κάτω από ουδέτερο).

Όταν κατά τη διάρκεια της θεραπείας πετύχουμε κάποιο αποτέλεσμα κάτω από 100 μονάδες, με την εφαρμογή από τα  Raymedies (θεραπευτικά πρωτόκολλα) ο ενδιαφερόμενος αισθάνεται αμέσως καλά.